Percussie workshops met MPE
Percussie met MPE

Wetenswaardigheden

Percussieworkshop, percussieworkshops, percussie workshop, bedrijfsfeesten en bedrijfsuitjes:

Geen gevoel voor ritme? Sommige mensen zeggen dat ze geen gevoel voor ritme hebben. Wat ze bedoelen, is dat ze zich niet bewust zijn van de rol van ritme in hun leven. Want de mens bestaat bij de gratie van ritme: het ritme van de hartslag, het ritme van dag en nacht, van werken en ontspannen, ademen, praten, lopen, enzovoort.
Ritme hoeft niet vanzelfsprekend "in de maat" te betekenen. Daarom lopen zoveel mensen warm voor onze trommel- en dansworkshops: samen percussie spelen en dansen appelleert aan een soort "oergevoel". Je wordt er ontspannen door en het is goed voor je humeur.

Percussieworkshops voor o.a. bedrijfsuitjes en personeelsfeesten


Percussie
Het woord 'percussie' komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'herhaaldelijk' of 'hevig' (= per) 'slaan' (= cussie) (op instrumenten, wel te verstaan). Er zijn ook nog andere woorden die met slaan te maken hebben:

drummen het slaan met stokken op een drumstel
trommelen het slaan met stokken op andere trommels dan een drumstel. bv. op Braziliaanse surdo, repenique, Japanse taiko. Maar ook kan men met stokken slaan op potten en pannen, tafels en stoelen, alles wat geluid geeft.
percussie het slaan met stokken en/of met de handen, bv. op Cubaanse timbales, conga, bongo, Afrikaanse djembé, sabar, Japanse taiko, of op tafels enz. Het slaan op een drumstel ('drummen') wordt hier doorgaans niet toe gerekend.


Muzieknotatie
In veel culturen met een sterk ritmische muziektraditie worden de muziekpatronen niet opgeschreven, maar mondeling doorgegeven. Ieder instrument en iedere klank heeft daarbij zijn eigen woordje.
Bijvoorbeeld: de tweetonige Ghanese gankogui-bel kan vier klanken voortbrengen:

ti een open toon op de lage bel
tin een afgedempte open toon op de lage bel
go een open toon op de hoge bel
ka een dichte toon op de hoge bel
Een workshop versterkt teambuilding!

Vraag/antwoordpatronen
In veel Afrikaanse culturen, niet alleen de zwarte, maar ook de Arabische, volgen dagelijkse begroetingsrituelen een vast patroon. In een vaste volgorde wordt naar het welzijn van bepaalde personen gevraagd. Daarop wordt een voorgeschreven antwoord gegeven (dus los van hoe het werkelijk met die personen gaat).
Dit patroon zien we ook terugkeren in de muziek. Wanneer de leider een bepaald patroon speelt of zingt, volgt daar een voorgeschreven reactie op.


Naar boven